Umovy karystannia

Usie publikacyi, jakija razmiaščajucca na dadzienym sajcie, zjaŭliajucca aŭtarskimi. Častkovaja aĺbo poŭnaja pieradrukoŭka dadzienych materyjalaŭ biez piśmovaj zhody zabaroniena. Pry cytavanni abo zhadvanni publikacyj abaviazkova najaŭnasć aktyŭnaj hipierspasylki na staronku, dzie pieršapačatkova razmieščany materyjal.

Palityka pryvatnasci

Funkcyja kamientaraŭ na sajcie deaktyvavanaja, tak što rehistracyja karystaĺnikaŭ adsutničaje i nijakaja infarmacyja asabistaha charaktaru (adrasy, paroli, jaŭki) pra čytačoŭ nie zbirajecca. Heta dazvaliaje adnačasova nie parušać Pastanovu Savieta Ministraŭ Respubliki Bielaruś ad 23 listapada 2018 h. № 850 i nie marnavać čas na niepazbiežnuju ŭ vypadku najaŭnasci kamientaraŭ maderacyju.

U pracesie naviedvannia sajta dlia analityčnych metaŭ aŭtamatyčna zbirajucca dadzienyja nieasabovaha charaktaru — naviedanyja staronki, krynicy pierachodu, nazva vykarystavanaha braŭzera, mova sistemy i hetak daliej. Ad hetaha dakladna nikomu horš nie stanie. Kampanija Google kliatvienna abiacaje, što heta tak i josć.

Publikacyi mohuć ŭkliučać intehravany kantent z inšych vebsajtaŭ (YouTube, SoundCloud, Instagram i hetak daliej). Padobny kantent pavodzić siabie takim ža čynam, jak by naviedvaĺnik zajšoŭ na inšy sajt. Hetyja sajty mohuć zbirać dadzienyja ab vas, vykarystoŭvać kuki, ŭkaraniać dadatkovaje adsočvannie trecim bokam i sačyć za vašym uzajemadziejanniem z intehravanym kantentam, ukliučajučy adsočvannie ŭzajemadziejannia, kali ŭ vas josć ulikovy zapis i vy aŭtaryzavanyja na tym sajcie.

Moŭnaja palityka

Infarmacyja na dadzienym resursie dubliujecca na ruskaj i bielaruskaj movach. Heta zjaŭliajecca pryncypovaj pazicyjaj aŭtara i nieadjemnaj častkaj idei resursu. Ruskaja mova, jakaja vykarystoŭvajecca ŭ publikacyjach, pazbaŭliena lakaĺnych rasijskich dyjaliektnych uplyvaŭ — nijakich «Bielorussija», «na Ŭkrainie», «Kirhizija» i inšaha padobnaha tut pryncypova nie budzie.

Dlia publikacyj na bielaruskaj movie vykarystoŭvajecca aficyjnaja lacinskaja hramatyčnaja sistema, stvoranaja na asnovie klasičnaj lacinskaj hramatyki Branislava Taraškieviča, i aficyjna zarehistravanaja ŭ AAN u 2012 hodzie dlia translitaracyi bielaruskaj movy.